Αερόστρωμα

Η παραδοσιακά αποδεκτή μέθοδος ελέγχου της πίεσης του σώματος, στην περίπτωση κατάκλισης, είναι η μετακίνηση του ασθενούς και η επιτήρηση του σε τακτά χρονικά διαστήματα στις περιοχές κινδύνου.

Εμπορική Πολιτική

Η Cureplast, είναι εισαγωγική εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας. Συγκεκριμένα αναπτύσσει εμπορική δραστηριότητα με προώθηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε καταστήματα ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών και σε εταιρείες κατ’ οίκον νοσηλείας.