Pharmafoam comfort Ag

Pharmafoam® comfort Ag

Κοκκιοποίηση µε μέτριο εξίδρωµα
Αφρώδες Eπίθεµα Αργύρου
κυψελοειδούς πολυουρεθάνης µε άργυρο

Το επίθεµα έχει τις ιδιότητες του Pharmafoam Ag και επιπλέον περιµετρικά αυτοκόλλητη αεροδιαπερατή µεµβράνη πολυουρεθάνης που επιτρέπει την εφαρµογή του επιθέµατος χωρίς επιπλέον υλικά στήριξης.

Tο επίθεµα είναι ιδανικό για τραύµατα µε µέτριο εξίδρωµα.

Συσκευασίες